UA
Укр
RU
Рус
logo

Останні зареєстровані сайти

Новини

31 травень 2013
Уважаемые пользователи топа!!! На данный момент идёт обновление скриптов и возможностей нашего сайта.Во время обновления возможны кратковременные сбои в работе топа. По окончании обновления будет проведена чистка топа от нерабочих сайтов.

Реклама

Invest with Immediate Enigma site register now

Реєстрація

Правила участi в Рейтингу LogUA.

Загальнi положення.

 • Рейтинг призначений для публiкацiї даних про вiдвiдуванiсть Iнтернет-ресурсiв України , зареєстрованих в каталозi "LogUA". Пiдрахунок вiдвiдуваностi здiйснюється по методицi, однаковiй для всiх ресурсiв.
 • До участi в рейтингу допускаються Iнтернет-ресурси , що мають пряме вiдношення до України(наприклад мають доменне iм'я , що закiнчується на com.ua , ua , net.ua , lviv.ua i т.д.) , ресурси написанi українською мовою , а також ресурси на iнших мовах свiту але якi розповiдають про Україну.
 • При використаннi iнформацiї даного Рейтингу посилання на джерело обов'язкове.
 • Рейтинг надає можливiсть власникам зареєстрованих ресурсiв i користувачам мережi Iнтернет отримувати наступнi данi:
  • скiльки вiдвiдувачiв всього було на сайтi за певний перiод часу;
  • скiльки всього було переглядiв сторiнок;
  • скiльки всього було хостiв;
  • статистику кiлькостi вiдвiдин по днях;
  • статистику переходiв.

Реєстрацiя i участь в рейтингу.

 • У Рейтингу можуть брати участь тiльки ресурси, зареєстрованi в каталозi "LogUA".
 • Реєстрацiя в Рейтингу є добровiльною та безкоштовною.
 • Один лiчильник Рейтингу потрiбно встановити на всiх сторiнках ресурсу.Для одного ресурсу може бути зареєстрований тiльки один лiчильник.
 • Забороняється встановлення лiчильника одного ресурсу на сторiнках iншого ресурсу, а також на сторiнках, що завантажуються автоматично при вiдвiдинах iншого ресурсу (popup-вiкна, frame, iframe i т.п.).
 • Лiчильник може бути встановлений тiльки на WWW-серверах. Не можна включати лiчильник в листи розсилок.
 • Лiчильник "LogUA" повинен бути видний на всiх сторiнках ресурсу, на яких вiн встановлений.
 • Виданий HTML-код повинен бути вставлений в сторiнку без змiн.
 • Забороняється:
  • накрутка лiчильника;
  • встановлення декiлькох екземплярiв отриманого коду лiчильника Рейтингу на однiй сторiнцi;
  • завантаження декiлькох лiчильникiв на одну дiю вiдвiдувача;
  • встановлення лiчильника на невидимих користувачевi сторiнки (невидимий frame або iframe);
  • будь-якi iншi недобросовiснi дiї Користувачiв з використання коду лiчильника Рейтингу у формi, не передбаченiй справжнiми Правилами, i направленi на умисне збiльшення статистичних показникiв ресурсу в Рейтингу.

Неможливiсть участi в Рейтингу.

 • У Рейтингу можуть брати участь тiльки ресурси, зареєстрованi в каталозi "LogUA".
 • У Рейтингу не можуть брати участь:
  • ресурси еротичної тематики i ресурси, що мiстять ненормативну лексику;
  • клiк-клуби i ресурси, що займаються накруткою вiдвiдуваностi ( авто серфiнг , переглядi сторiнок учасникiв i т.д.), а також сторiнки тих, хто користується послугами подiбних систем;
  • ресурси, що видають iнформацiйний шум (спам);
  • ресурси, що публiкують на своїх сторiнках програми або посилання на програми, що порушують авторськi права або що надають деструктивну дiю;
  • ресурси про заробiток в мережi (спонсори, партнерськi програми, пiрамiди i т.д.);
  • ресурси, що мiстить iнформацiю, що порушує законодавство України; загальноприйнятi норми моралi i моральностi;
  • ресурси, чий змiст не вiдповiдає мережевим апаратний-програмним стандартам i протоколам, що приводить до порушення працездатностi програмного забезпечення при переглядi ресурсу;
 • З участi в Рейтингу виключаються ресурси, на сторiнках яких не було зареєстровано нi одного вiдвiдування протягом 30 днiв.

Права та обмеження вiдповiдальностi адмiнiстрацiї Рейтингу.

 • Адмiнiстрацiя Рейтингу має право:
  • У будь-який момент в односторонньому порядку припинити надання послуг Рейтингу у разi порушення Користувачем Правил участi в Рейтингу. При неодноразових або серйозних порушеннях можуть бути видаленi всi ресурси даного Користувача, а адреса може бути занесена в стоп-лист для запобiгання повторнiй реєстрацiї. Реєстрацiя таких ресурсiв пiд iншими адресами також заборонена.
  • Здiйснювати рекламну дiяльнiсть на сторiнках Рейтингу.
  • Розпоряджатися статистичною iнформацiєю Рейтингу.
  • Направляти особам, що користуються послугами Рейтингу i що реєструються в ньому , по електроннiй поштi iнформацiю про розвиток i експлуатацiю Рейтингу.
  • Редагувати реєстрацiйну iнформацiю про ресурс, за винятком контактної iнформацiї.
  • Змiнювати данi правила у будь-який момент без попереднього повiдомлення. Всi змiни правил вступають в силу з моменту їх публiкацiї за адресою http://logua.com/reg.php.
 • З участi в Рейтингу виключаються ресурси, на сторiнках яких не було зареєстровано нi одного вiдвiдування протягом 30 днiв.

Адмiнiстрацiя Рейтингу не несе вiдповiдальностi за:

 • Вiдповiднiсть змiсту зареєстрованих в Рейтингу ресурсiв чинному законодавству, нормам моралi i моральностi;
 • Змiст i достовiрнiсть наданої при реєстрацiї iнформацiї про ресурси;
 • Працездатнiсть ресурсiв, зареєстрованих в Рейтингу;
 • Тимчасовi збої i перерви в роботi Рейтингу.

Права i вiдповiдальнiсть Користувача.

 • Користувач Рейтингу має право:
  • Отримувати всi можливi статистичнi данi, що надаються даним Рейтингом.
  • Використовувати статистичнi данi для розвитку свого ресурсу.
  • Отримувати по електроннiй поштi iнформацiю про розвиток i експлуатацiю Рейтингу.
  • Розмiщувати iнформацiю рекламного характеру на сторiнках Рейтингу, згiдно встановленому прайс-листу.
  • Звертатися до адмiнiстрацiї Рейтингу по питаннях, пов'язаних з його експлуатацiєю.
  • Самостiйно видалити ресурс з Рейтингу. Для цього потрiбно видалити HTML-код лiчильника зi всiх сторiнок сайту.
 • Користувач несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть i вiдповiднiсть законодавству України наданої при реєстрацiї iнформацiї.
 • При реєстрацiї ресурсу в Рейтингу Користувач погоджується iз справжнiми Правилами i приймає на себе права i обов'язки, зв'язанi з використанням Рейтингу.

Пiдтримка Користувачiв Рейтингу.

 • З усiх питань, пов'язаним з Рейтингом, iнформацiйна пiдтримка проводиться по електроннiй поштi за адресою: info@logua.com. Розгляд претензiй проводиться протягом п'яти робочих днiв.
 • При реєстрацiї ресурсу в Рейтингу Користувач погоджується iз справжнiми Правилами i приймає на себе права i обов'язки, зв'язанi з використанням Рейтингу.

Встановлення лiчильника.

 • Для того, щоб взяти участь в Рейтингу, Вам потрiбно розмiстити на сторiнках Вашого ресурсу спецiальний HTML-код. Розмiщення цього HTML-коду додасть на Вашу сторiнку картинку розмiром 88x31.


Рейтинг ресурсiв "LogUA" рахує кiлькiсть унiкальних вiдвiдувачiв сайтiв-учасникiв, кiлькiсть переглядiв сторiнок i хостiв . Реєстрацiя сайту в рейтингу LogUA (далi "Рейтинг") дозволить Вам регулярно отримувати достовiрнi данi про його вiдвiдуванiсть. Перш, нiж зареєструвати сайт i отримати лiчильник, ознайомтесь з Правилами участi в Рейтингу.

Я вивчив(-ла) правила та погоджуюсь з ними